28/05/2022 07:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hương cúc

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Diệp Y Như vào 11/05/2009 05:17

 

Hái tặng anh chùm hoa cúc xưa
Hoa thu vàng ép giữa bài thơ
Nay nhớ em lần trang sách cũ
Thu hương ơi còn thoảng mấy tờ
Nguồn: Hoa trong thi ca, tuyển thơ nhiều tác giả, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Hương cúc