29/09/2020 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Trường Giang Giả Đảo chủ bạ cựu sảnh
過長江賈島主簿舊廳

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2007 20:31

 

Nguyên tác

雕琢文章字字精,
我經此處倍傷情。
身從謫宦方沾祿,
才被槌埋更有聲。
過縣已無曾識吏,
到廳空見舊題名。
長江一曲年年水,
應為先生萬古清。

Phiên âm

Điêu trác văn chương tự tự tinh,
Ngã kinh thử địa bội thương tình.
Thân tòng trích hoạn phương triêm lộc,
Tài bị chuỳ mai cánh hữu thanh.
Quá huyện dĩ vô tằng thức lại,
Đáo sảnh không hiện cựu đề danh.
Trường Giang nhất khúc niên niên thuỷ,
Ứng vị tiên sinh vạn cổ thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mài giũa văn chương chữ chữ tinh
Đến chốn này tôi rất thương tình
Bởi đày đất trích ân chưa thấm
Tài bị chôn vùi nhưng để danh
Qua huyện mà đâu từng biết chuyện
Đến sảnh toàn thơ ghi khắc tên
Một khúc Trường Giang trôi chảy mãi
Nước cảm tiên sinh muôn thuở trong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Quá Trường Giang Giả Đảo chủ bạ cựu sảnh