29/05/2022 15:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bị máy nghiến
Munkáshalál

Tác giả: József Attila

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 20/06/2008 03:39

 

Nguyên tác

A gép elkapta. Messze fröccsent vére,
Fehéren hullott földre a feje.
(A férgek közt lesz immár a helye.)
S letették kinn az udvar hűs kövére.

Örök lett munkás két kezének éje.
lrígyen nézte sok bús halvány arc,
Az ő kezökben ég tovább a harc:
A sok gyerekszáj vár a kis kenyérre.

Megáll egy percre a dolog zaja,
Elszáll egy ember könnyes sóhaja,
Két éhes gyermek ágyán felriad.

A gép megindul újra zakatolva
S megy minden, mintha mi se történt volna:
A földön még elég ember marad.

Bản dịch của Tế Hanh

Bị máy nghiến máu anh tuôn nhiều quá
Anh gục đầu mi mắt nhợt xanh dần
Giòi sẽ phủ người anh mãi mãi
Tấm thân trên đá mát im nằm

Trên tay thợ của anh đêm bất tận
Đôi người buồn thèm số phận của anh
Cuộc tranh đấu nấu nung lòng họ
Bầy con thơ đang chờ đợi bánh ăn

Công việc ồn ào một hồi im lặng
Tiếng thở dài thành tiếng nấc nghẹn ngào
Hai đứa bé dậy trên giường đói lả

Máy tiếp theo nhịp điệu ồn ào
Và cứ thế như không có gì tất cả
Trên đời này còn khối những con người
1922
Nguồn: Thơ Attila József, NXB Văn hoá, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » József Attila » Bị máy nghiến