24/07/2024 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đình hữu cảm
江亭有感

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 22:53

 

Nguyên tác

憶昔吾翁謝老時,
飄飄蒲駟此江湄。
仙舟激水神龍鬥,
寶蓋浮空瑞鶴飛。
一自衣裳無覓處,
兩隄煙草不勝悲。
百年多少傷心事,
近日長安大已非。

Phiên âm

Ức tích ngô ông[1] tạ lão thì,
Phiêu phiêu bồ tứ[2] thử giang my.
Tiên chu kích thuỷ thần long đấu,
Bảo cái phù không thuỵ hạc phi.
Nhất tự y thường vô mịch xứ,
Lưỡng đê yên thảo bất thăng bi.
Bách niên đa thiểu thương tâm sự,
Cận nhật Trường An đại dĩ phi.

Dịch nghĩa

Nhớ xưa, cha ta cáo lão về hưu,
Xe bồ ngựa tứ đưa về bến sông này, oai vệ làm sao!
Đoàn thuyền tiên xô nước lướt tới như rồng thần đấu nhau,
Tàn tán phất phới trên không như chim hạc bay báo điềm lành.
Từ khi bóng áo xiêm không thấy đâu nữa thì trông ngọn khói,
Làn cỏ ở hai bên bờ sông mà khôn xiết ngậm ngùi.
Cuộc đời trăm năm biết bao nhiêu chuyện thương tâm,
Gần đây Trường An đã khác lắm rồi.

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Cáo lão cha xưa nhớ những ngày,
Ngựa xe rong ruổi mé sông này.
Thuyền tiên lướt sóng in rồng đấu,
Tàn quý chen mây ngỡ hạc bay.
Từ độ áo xiêm không thấy nữa,
Hai bờ cây cỏ xiết sầu thay!
Trăm năm bao việc thương tâm nhỉ,
Nay chốn Trường An khác những ngày!
Giang đình là ngôi đình bên sông Lam gần làng Tiên Điền. Đây là một trong tám cảnh đẹp của huyện Nghi Xuân, Nghệ An.

[1] Khi Nguyễn Nghiễm về hưu, được thăng chức Đại tư đồ, chúa Trịnh cho 3 thuyền hải mã đưa về làng. Tháng ba năm sau lại vời ra làm Tể tướng. Năm 1774, ông làm Tả tướng quân đi đánh Đàng Trong, bị cảm bệnh về đến nhà thì mất (1775).
[2] Bồ là bánh xe bọc cỏ bồ để vua dùng đi đón người hiền, tỏ lòng tôn kính. Tứ là cỗ xe do bốn ngựa kéo dùng cho các bậc lão thần, quan to.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Giang đình hữu cảm