18/06/2021 04:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin mẹ đừng trách con

Tác giả: Nguyễn Hoa - Nguyễn Hoa Kỳ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2015 15:22

 

Xin mẹ đừng trách con
Sao số phận lại thế
Bởi mẹ đã sinh con
Đã sinh ra hồn vía...

Xin mẹ đừng trách con
Sao làm thơ cho khổ
Đổi chữ đệm đổi tên
Những năm bom đạn nổ...

Bởi con sinh ra đã
Nghe ngọt lời mẹ ru
Uống ngon bóng cánh cò
Bay mải vào mưa gió...

Bởi con sinh ra đã
Người Lưu Xá - đồng chiêm
Vịn cây lúa mà đứng
Vịn chính mình đi lên!
Nguồn: Ngôi sao số phận tôi (thơ), Nguyễn Hoa, NXB Thanh niên, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoa » Xin mẹ đừng trách con