12/05/2021 14:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Loạn lý kỳ 2
亂裏其二

Tác giả: Ikkyū Sōjun - 一休宗純

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Nhật Bản
Đăng bởi hongha83 vào 08/11/2020 08:26

 

Nguyên tác

獨坐頻忙﨟晦心,
誰人忠義此時深。
曉天一睡枕頭恨,
朝日三竿夢里吟。

Phiên âm

Độc toạ tần mang đãng hối tâm,
Thuỳ nhân trung nghĩa thử thì thâm.
Hiểu thiên nhất thuỵ chẩm đầu hận,
Triêu nhật tam can mộng lý ngâm.

Bản dịch của Nguyễn Nam Trân

Năm tàn canh cánh mãi trong tâm,
Ai người nghĩ khí vì lòng dân.
Một đêm chợp mắt buồn trên gối,
Sáng rõ rồi nhưng vẫn mộng thầm.
Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Phan Thị Thu Hiền chủ biên, NXB Văn hoá - Văn nghệ, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ikkyū Sōjun » Loạn lý kỳ 2