16/08/2020 01:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nếu muốn chọn một người hầu tin cẩn”
“Du willst dir einen Pagen küren”

Tác giả: Rainer Maria Rilke

Nước: Áo
Đăng bởi Takya Do vào 07/09/2017 11:04

 

Nguyên tác

Du willst dir einen Pagen küren?
Mich komm erküren, Königin.
Mir klingt aus alten Aventüren
ein Sang in Saitenspiel und Sinn.

Ich will ins weiße Schloß dich führen,
in dem ich selber König bin,
und singen hinter tausend Türen
für meine weiße Königin.

Bản dịch của Nại Hàn Đỗ, Takya Đỗ

Nếu muốn chọn một người hầu tin cẩn
Hỡi nữ hoàng xin em hãy chọn tôi.
Vần thơ cũ bên tôi vừa dậy tiếng
trong điệu đàn từ ký ức xa xôi.

Tôi muốn dắt em vào lâu đài trắng,
lãnh chúa là tôi ở đó tự lâu rồi, -
và sẽ hát sau hàng ngàn cánh cửa
cho mình em, nữ hoàng trắng của tôi.
1897

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Rainer Maria Rilke » “Nếu muốn chọn một người hầu tin cẩn”