27/10/2021 02:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài ca say dưới gốc mai
梅花树下醉歌

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2009 20:36

 

Nguyên tác

游日本太宰府

梅花!梅花!
我赞美你!我赞美你!
你从你自我当中
吐露出清淡的天香,
开放出窈窕的好花。

花呀!爱呀!
宇宙的精髓呀!
生命的泉水呀!
假使春天没有花,
人生没有爱,
到底成了个什么世界?

梅花呀!梅花呀!
我赞美你!
我赞美我自己!
我赞美这自我表现的全宇宙的本体!
还有什么你?
还有什么我?
还有什么古人?
还有什么异邦的名所?
一切的偶像都在我面前毁破!
破!破!破!
我要把我的声带唱破!

Bản dịch của Phan Văn Các

Thăm phủ Thái Tể - Nhật Bản

Hoa mai! Hoa mai!
Tôi ngợi ca ngươi! Tôi ngợi ca ngươi
Ngươi, tự trong bản ngã
Thổ lộ ra thoang thoảng hương trời
Và nở ra yểu điệu những hoa tươi

Hoa ơi! Tình ơi!
Ôi tinh hoa vũ trụ!
ÔI nước suối cuộc đời!
Giá thử mùa xuân không hoa tươi
Đời người không tình ái
Thì còn ra gì, thế giới? Hoa ơi!

Hoa mai ơi! Hoa mai ơi!
Tôi ngợi ca ngươi!
Tôi ngơi ca chính bản thân tôi!
Tôi ngợi ca cả vũ trụ phơi bày bản ngã!
Còn gì ngươi?
Còn gì tôi?
Còn đâu tên các nước xa xôi?
Tất thảy tượng thần trước mặt tôi đều tan vỡ!
Vỡ! Vỡ! Vỡ!
Cổ họng tôi, tôi hát cho kỳ vỡ!
Nguồn: Thơ Quách Mạt Nhược, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Bài ca say dưới gốc mai