25/10/2021 06:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Công tử hành
公子行

Tác giả: Lưu Hy Di - 劉希夷

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 07:23

 

Nguyên tác

天津橋下陽春水,
天津橋上繁華子。
馬聲回合青雲外,
人影動搖綠波裏。
綠波蕩漾玉為砂,
青雲離披錦作霞。
可憐楊柳傷心樹,
可憐桃李斷腸花。
此日遨遊邀美女,
此時歌舞入娼家。
娼家美女郁金香,
飛來飛去公子傍。
的的珠帘白日映,
娥娥玉顏紅粉妝。
花際裴回雙蛺蝶,
池邊顧步兩鴛鴦。
傾國傾城漢武帝,
為雲為雨楚襄王。
古來容光人所羨,
況復今日遙相見。
願作輕羅著細腰,
願為明鏡分嬌面。
與君相向轉相親,
與君雙棲共一身。
願作貞松千歲古,
誰論芳槿一朝新。
百年同謝西山日,
千秋萬古北邙塵。

Phiên âm

Thiên Tân kiều hạ dương xuân thuỷ,
Thiên Tân kiều thượng phồn hoa tử.
Mã thanh hồi hợp thanh vân ngoại,
Nhân ảnh động dao lục ba lý.
Lục ba đãng dạng ngọc vi sa,
Thanh vân ly phi cẩm tác hà.
Khả liên dương liễu thương tâm thụ,
Khả liên đào lý đoạn trường hoa.
Thử nhật ngao du yêu mỹ nữ,
Thử thì ca vũ nhập xướng gia.
Xướng gia mỹ nữ uất kim hương,
Phi lai phi khứ công tử bàng.
Đích đích châu liêm bạch nhật ánh,
Nga nga ngọc nhan hồng phấn trang.
Hoa tế bùi hồi song giáp điệp,
Trì biên cố bộ lưỡng uyên ương.
Khuynh quốc khuynh thành Hán Vũ Đế,
Vi vân vi vũ Sở Tương Vương.
Cổ lai dung quang nhân sở tiện,
Huống phục kim nhật dao tương kiến.
Nguyện tác khinh la trước tế yêu,
Nguyện vi minh kính phân kiều diện.
Dữ quân tương hướng chuyển tương thân,
Dữ quân song thê cộng nhất thân.
Nguyện tác trinh tùng thiên tuế cổ,
Thuỳ luận phương cẩn nhất triêu tân.
Bách niên đồng tạ Tây sơn nhật,
Thiên thu vạn cổ Bắc Mang trần.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Dưới cầu Thiên Tân sông xuân chảy
Trên cầu Thiên Tân khách phồn hoa
Tiếng ngựa hý vang cuốn mây biếc
Sóng nước in bóng người lại qua
Sóng biếc dập dờn ngọc làm cát
Ráng mây làm gấm màu xanh ngát
Đáng thương dương liễu cây đau lòng
Đáng thương đào mận hoa đứt ruột
Ngày nay rong chơi đón giai nhân
Ngày nay ca múa vào nhà hát
Nhà hát bao gái như hoa đẹp
Bên cạnh công tử lại qua luôn
Loang loáng rèm châu ngời ánh rạng
Đong đưa mặt ngọc hồng phấn son
Bâng khuâng lối hoa đôi bươm bướm
Dập dìu bên đồng đôi uyên ương
Nghiêng nước nghiêng thành Hán Vũ Đế
Làm mây làm mưa Sở Tương Vương
Xưa nay nhan sắc ai cũng chuộng
Huống giờ lại thấy môi thắm son
Xin làm lụa mỏng cuốn lưng thon
Xin làm gương sáng soi mặt ngọc
Với chàng cùng trông rồi cùng gần
Với chàng song song thân bên thân
Xin làm thông trinh ngàn thuở cổ
Ai tường bông bụt một sớm xuân
Trăm năm non Tây cùng gác bóng
Muôn đời Bắc Mang cát bụi trần
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Hy Di » Công tử hành