29/05/2023 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vu Quận thành tống Minh Khanh chi Giang Tây
于郡城送明卿之江西

Tác giả: Lý Phan Long - 李攀龍

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 09:01

 

Nguyên tác

青楓颯颯雨凄凄,
秋色遥看入楚迷。
誰向孤舟憐逐客?
白雲相送大江西。

Phiên âm

Thanh phong táp táp vũ thê thê,
Thu sắc dao khan nhập Sở mê.
Thuỳ hướng cô chu lân trục khách?
Bạch vân[1] tương tống Đại Giang tê (tây).

Dịch nghĩa

Cây phong hiu hắt mưa lạnh
Trời thu nhìn vào đất Sở xa mờ mịt
Ai dõi theo thuyền nhỏ thương khách biếm?
Mây trắng tiễn nhau đến tây Đại Giang

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Phong xanh hiu hắt gió mưa bay
Vào Sở thu xa trắng nước mây
Ai dõi thuyền con thương khách biếm?
Tiễn nhau mây trắng đến Giang Tây
Ngô Quốc Luân tự Minh Khanh, người Hưng Quốc, Giang Tây, tiến sĩ năm Gia Tĩnh thứ 29, quan đến Tả tham chính Hà Nam. Tháng 10 năm Gia Tĩnh thứ 34, Dương Kế Thịnh vị vu hãm, mắc tội chém bỏ chợ, mấy người Ngô Quốc Luân, Vương Thế Trinh, Tôn Thần được cử trông nom việc tang sự, mắc tội với gia tướng Nghiêm Tung. Tháng ba năm sau, Luân bị vin vào tội khác, biếm về Giang Tây. Bấy giờ Lý Phan Long đang làm tri phủ Thuận Đức (nay là thành phố Hình Đài, Hà Bắc). Ngô Quốc Luân xuống nam, đường qua Thuận Đức. Lý làm bài thơ này để tiễn.

[1] Ý câu này của tác giả là gửi lòng mình theo mây trắng đi tiễn bạn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Phan Long » Vu Quận thành tống Minh Khanh chi Giang Tây