30/05/2022 04:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây sơn
西山

Tác giả: Lưu Đại Khôi - 劉大櫆

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2019 23:10

 

Nguyên tác

西山過雨染朝嵐,
千里平岡百頃潭。
啼鳥數聲深樹里,
屏風十幅寫江南。

Phiên âm

Tây sơn quá vũ nhiễm triêu lam,
Thiên lí bình cương bách khoảng đàm.
Đề điểu sổ thanh thâm thụ lý,
Bình phong thập bức tả Giang Nam.

Dịch nghĩa

Tây sơn qua mưa, mù núi ban mai giăng đầy
Nghìn dặm gò bằng đầm rộng
Mấy tiếng chim hót trong lùm cây
Mười bức bình phong vẽ cảnh Giang Nam

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Tây Sơn qua mưa, mù núi ban mai giăng đầy
Nghìn dặm gò bằng đầm rộng
Mấy tiếng chim hót trong lùm cây
Mười bức bình phong vẽ cảnh Giang Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Đại Khôi » Tây sơn