04/07/2022 00:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ ký

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2006 08:18

 

Lá ngọc chiều thu giận hẳn du,
Tuần trăng sẽ nhớ bữa đêm thu.
Bên am Nhất Trụ trông còn đấy,
Ngọn nước Tam Kỳ chảy lại đâu.[1]
Son phấn trộm mừng duyên để lại,
Bèo mây thêm tủi phận về sau.
Trăm năm biết có duyên thừa nữa,
Cũng đỏ tay tơ cũng trắng đầu.
秋月有憶枚山甫寄 - Đêm thu, nhớ Mai Sơn Phủ, gửi bài này.

[1] Nguyên chú: "Đã giải kết đưa tình". Giải kết, theo Đào Duy Anh, là: "Cởi mối tình kết buộc với nhau". Còn "giải kết đưa tình" là gì, chưa rõ lắm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Thu nguyệt hữu ức Mai Sơn Phủ ký