27/10/2020 05:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng Bạc ngư ca

Tác giả: Khuyết danh Trung Quốc

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2008 22:12

 

Phiên âm

Nhất trạo ngư ca khiếu hiểu phong,
Thương lang tuỳ phận tự tây đông.
Tương vọng giáp ti câu hoàng lịch,
Mỗi sự ngư hà thức đế công.
Chưởng thượng tửu bôi huyền bạch nghĩ,
Hồ biên thi tứ tiễn minh hồng.
Lư hoa địch lý hoành cung quyết,
Suy đoạn nhà vân hệ đoản bồng.

Bản dịch của Trần Huy Hân

Thuyền chài hát gợi gió kêu,
Thương giang một dải thuận chiều đông tây.
Lịch vua quên cả tháng ngày,
Ơn trời chỉ biết vơ đầy cá tôm.
Trên tay chén rượu mối diềm,
Bên hồ thi tứ bay êm cánh hồng.
Hoa lau tiếng sáo ngang cung,
Đẩy cho mây vướng cột bồng tan đi.
Nguồn: Tạp chí Hán Nôm, số 2/2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Trung Quốc » Lãng Bạc ngư ca