30/05/2024 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lãng Bạc ngư ca
浪泊漁歌

Tác giả: Nguỵ Tiếp - 魏楫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 05/09/2008 22:12

 

Nguyên tác

一掉漁歌叫曉風,
滄浪隨分任西東。
相忘甲子拘皇曆,
每事魚蝦識帝功。
掌上酒盃懸白蟻,
湖邊詩興羨冥鴻。
蘆花笛裏皇宮闕,
吹斷閒雲繫短蓬。

Phiên âm

Nhất trạo ngư ca khiếu hiểu phong,
Thương lang tuỳ phận nhậm tây đông.
Tương vong giáp tí câu hoàng lịch,
Mỗi sự ngư hà thức đế công.
Chưởng thượng tửu bôi huyền bạch nghĩ,
Hồ biên thi hứng tiện minh hồng.
Lư hoa địch lý hoàng cung quyết,
Xuy đoạn nhàn vân hệ đoản bồng.

Dịch nghĩa

Tiếng mái chèo và tiếng hát thuyền chài vang lên trong gió sớm,
Nơi sóng xanh tuỳ phận mặc ý bồng bềnh hết đông lại sang tây.
Quên phắt cả lịch ghi ngày tháng của nhà vua,
Mỗi việc chỉ biết ơn trời vơ đầy tôm cá.
Chén rượu trên tay có con kiến trắng leo quanh,
Bên hồ thi hứng càng thêm yêu cánh chim hồng.
Tiếng sáo hoa lau bay ngang qua cung khuyết,
Thổi bay đám mây nhàn buộc vào đám cỏ bồng.

Bản dịch của Trần Huy Hân

Con chài hát gọi gió kêu,
Thương giang một dải thuận chiều đông tây.
Lịch vua quên cả tháng ngày,
Ơn trời chỉ biết vơ đầy cá tôm.
Trên tay chén rượu mối diềng,
Bên hồ thi tứ bay êm cánh hồng.
Hoa lau tiếng sáo ngang cung,
Đẩy cho mây vướng cỏ bồng tan đi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguỵ Tiếp » Lãng Bạc ngư ca