19/01/2021 00:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoành sơn

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/04/2020 20:17

 

Phiên âm

Hàn vu thiên chướng hợp
Cổ đạo nhất quan khai
Tiền đại hạn nam bắc
Kim nhân hoàn vãng lai
Chiến dư tàn luỹ tại
Xuân nhật đoạn già ai
Khô cốt mai thanh thảo
Trầm hương toả lục đài
Ngưu sơn Kiều mộc ám
Yến dự nộ trào hồi
Nhật mộ thâm bằng diếu
Không tư tế thế tài

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Cỏ rậm nghìn núi chắn
Cửa quan mở giữa đường
Đời trước chia nam bắc
Ngày nay đường thông thương
Xong trận luỹ còn đổ
Gió xuân thổi kèn buồn
Xương khô vùi cỏ biếc
Giáo chìm toả rêu trơn
Núi Nghé bóng cây rợp
Hòn Yến con sóng dồn
Ngày hết nhìn thăm thẳm
Giúp đời tài vẫn suông
Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Hoành sơn