28/09/2022 13:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trắc hộ 3
陟岵 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2005 02:08

 

Nguyên tác

陟彼岡兮,
瞻望兄兮。
兄曰:「嗟!予弟行役,
夙夜必偕。
上慎旃哉!
猶來無死。」

Phiên âm

Trắc bỉ cương hề!
Chiêm vọng hương (huynh) hề!
Huynh viết: ta dư đệ hành dịch.
Túc dạ tất kỷ (giai),
Thượng thận chiên tai!
Do lai vô tỉ (tử).

Dịch nghĩa

Ta lên trên sống núi kia,
Để trông ngóng anh.
Anh ta ắt nói rằng: than ôi, em ta đi quân dịch,
Sớm tối ắt sống chung trong bọn (làm cùng làm, nghỉ cùng nghỉ).
Mong em ta hãy cẩn thận,
Để trở về đây, đừng chết mất.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Sống núi kia, ta lên trên ấy,
Tưởng nhớ anh, đứng đấy trông xa.
Anh than: quân dịch em ta,
Sớm hôm cùng bọn, xót xa nỗi tình.
Mong em hãy giữ mình cẩn thận,
Hòng trở về, chớ hẳn chết đi.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

cương: sống núi.
tất giai (đọc kỷ cho hợp vận): nói nó với đồng bọn cùng làm cùng nghỉ, không được tự do.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Trắc hộ 3