22/10/2021 10:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết lên trời

Tác giả: Vũ Thanh Hoa

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vũ Thanh Hoa vào 20/01/2009 16:33

 

Viết lên trời chữ
Anh
tràn cơn mưa
nhớ
nhớ

Viết lên mây chữ
Nhớ
nắng rực son
yêu
yêu

Viết vào vu vơ chiều
nhớ

yêu
bất tận

Số chúng mình lận đận
chắc là
Trời
xe duyên…
5.12.2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Thanh Hoa » Viết lên trời