29/09/2020 18:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chợ mùa hè

Tác giả: Anh Thơ - Vương Kiều Ân

Thể thơ: Thơ mới tám chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi kẻ thích làm thơ vào 23/05/2006 13:27

 

Trời loé nắng, chợ vào đầy những nắng,
Đầy những người chen chúc họp... mồ hôi.
Các mẹt bún bày ruồi không hở trắng,
Các sàng dưa bán nhặng kín xanh tươi.

Đây, góc quán bà già ngồi rũ nóng,
Kia, cửa lều ông lão quạt khăn tay.
Chó le lưỡi ngồi thừ nhìn cũi đóng,
Lợn trói nằm hồng hộc thở căng giây.

Trong khi ấy, tiếng rao mời nhớn nhác,
Những hàng chè, hàng nước chạy va nhau.
Nhưng đắt nhất có chị hàng bán quạt,
Ngồi trước đình, không kịp đếm tiền xâu.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anh Thơ » Chợ mùa hè