06/02/2023 23:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cọng giá non bẽn lẽn

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 13/09/2016 11:21

 

Có ai đó cúi đầu bẽn lẽn
Là biết ta làm xao động lòng này
Thu ánh mắt ngọc trai về tim suy nghĩ
Ước ao nhiều vượt nốt thần thời gian
Yêu có thể là chồi cọng giá non
Tự đâm lá để thành cây lớn yêu đương
Và ra hoa kết quả một ngày.
Cái Bè, Tiền Giang, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Cọng giá non bẽn lẽn