20/06/2021 08:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yến tử từ kỳ 4
燕子辭其四

Tác giả: Dương Duy Trinh - 楊維楨

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/08/2014 22:30

 

Nguyên tác

燕子樓頭是妾家,
燕來燕去入容華。
只應韓重相思骨,
化作潮中並蒂花。

Phiên âm

Yến Tử lâu đầu thị thiếp gia,
Yến lai yến khứ nhập dung hoa.
Chỉ ưng Hàn Trọng[1] tương tư cốt,
Hoá tác triều trung tịnh đế hoa.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bên lầu Yến Tử nhà em
Én đi én đến xuân thêm giảm trừ
Thích chàng Hàn Trọng tương tư
Trong triều thành đoá tương tư bên người
[1] Người yêu của con gái Ngô Phù Sai. Hàn Trọng và Tiểu Ngọc yêu nhau, Hàn Trọng nhờ cha mẹ đi hỏi cưới Tiểu Ngọc, nhưng Phù Sai không chịu gả, Tiểu Ngọc buồn oán rồi chết, Hàn Trọng ra trước mồ thuỷ táng của Tiểu Ngọc ngồi mãi suốt ngày này qua ngày khác. Về sau tương truyền hai người hoá thành hai đoá hoa sen cùng một cuống hoa, được gọi là "tịnh đế hoa" hoặc "liên tâm phù dung".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Duy Trinh » Yến tử từ kỳ 4