27/07/2021 02:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tết đang vào nhà

Tác giả: Nguyễn Hồng Kiên

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/11/2014 13:48

 

Hoa đào trước ngõ
Cười tươi sáng hồng
Hoa mai trong vườn
Lung linh cánh trắng
Sân nhà đầy nắng
Mẹ phơi áo hoa
Em dán tranh gà
Ông treo câu đối
Tết đang vào nhà
Sắp thêm một tuổi
Đất trời nở hoa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hồng Kiên » Tết đang vào nhà