23/06/2021 15:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Ta như cây bách buồn sau núi”

Tác giả: Nguyễn Thiên Ngân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/02/2019 22:11

 

Ta như cây bách buồn sau núi
Một mình uống gió, một mình say
Người là một bóng chim khuê tú
Chẳng để lại gì sau cánh bay...
14/1/2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiên Ngân » “Ta như cây bách buồn sau núi”