23/03/2023 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Bùi Hành
寄裴衡

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Diệp Y Như vào 07/01/2011 08:29

 

Nguyên tác

別地蕭條極,
如何更獨來?
秋應為黃葉,
雨不厭青苔。
沈約只能瘦,
潘仁豈是才。
離情堪底寄,
唯有冷於灰。

Phiên âm

Biệt địa tiêu điều cực,
Như hà cánh độc lai?
Thu ưng vị hoàng diệp,
Vũ bất yếm thanh đài.
Thẩm Ước chỉ năng sấu,
Phan Nhân khởi thị tài.
Ly tình kham để ký,
Duy hữu lãnh ư hôi.

Dịch nghĩa

Cảnh vật nơi biệt ly xơ xác quá,
Cớ sao để một kẻ trở về.
Thu đến chắc vì lá rụng,
Mưa chẳng chán rêu xanh.
Thẩm Ước chỉ gầy ốm,
Phan Nhân há là người có tài.
Tình xa khó gửi hết,
Chỉ còn tấm lòng này lạnh như tro.

Bản dịch của Lê Quang Trường

Cảnh biệt li xơ xác,
Sao đang một kẻ về.
Lá vàng thu lả tả,
Rêu biếc mưa dầm dề.
Thẩm Ước chỉ hay ốm,
Phan Nhân há tài ghê?
Tình xa khôn gởi hết,
Tro lạnh lòng lê thê.
Nguồn: Lý Thương Ẩn - lan trong rừng vắng, Lê Quang Trường biên khảo, NXB Văn Nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Ký Bùi Hành