27/05/2022 22:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự bình
自平

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2015 13:12

 

Nguyên tác

自平宮中呂太一,
收珠南海千餘日。
近供生犀翡翠稀,
復恐征戎干戈密。
蠻溪豪族小動搖,
世封刺史非時朝。
蓬萊殿前諸主將,
才如伏波不得驕。

Phiên âm

Tự bình cung trung lữ Thái Nhất[1],
Thu châu Nam Hải thiên dư nhật.
Cận cung sinh tê phỉ thuý hi,
Phục khủng chinh nhung can qua mật.
Man Khê hào tộc tiểu động diêu,
Thế phong chế sứ phi thì triều.
Bồng Lai[2] điện tiền chư chủ tướng,
Tài như Phục Ba[3] bất đắc kiêu.

Dịch nghĩa

Tự nó bình yên, trong cung chủ trì là sao Thái Nhất,
Một ngày thu ngọc từ Nam Hải hơn cả ngàn viên.
Gần đây việc cung ứng tê giác sống, chim trả bớt đi,
Lại ngại phái quân đi gây chiến liên miên.
Vùng Man Khê các tù trưởng hơi dao động,
Được phong làm chế sứ đời đời mà không phải vào chầu vua.
Trước cửa điện Bồng Lai, hỡi các vị tướng chính,
Nếu không được như Phục Ba thì không được kiêu căng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vào lúc thái ất sáng trong cung,
Nam Hải hơn ngàn ngọc tốt dâng.
Gần đây chim trả, tê giác bớt,
Vì ngại chiến tranh việc binh nhung.
Tộc trưởng Man Khê ý hơi chao,
Đời đời chế sứ được miễn chầu.
Trước điện Bồng Lai, các tướng lãnh,
Còn kém Phục Ba, chớ có kiêu.
(Năm 767)

[1] Hay Thái Ất, một sao trong cung Tử Vi, chủ về hướng nam.
[2] Tên một cung điện nhà Đường.
[3] Mã Viện, một danh tướng đời Hán có công dẹp loạn miền nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tự bình