31/03/2020 17:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh quá Quy Nhơn cổ thành
經過歸仁故城

Tác giả: Lê Khôi

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2018 17:10

 

Nguyên tác

帝王事業幾時淪,
一壘風霜歷曉昏。
歌管樓臺禾秬隴,
縉紳亭院柘桑村。
古壚零落英雄魄,
舊塚凄涼戰士魂。
多少繁華雲共去,
惟餘仙塔老乾坤。

Phiên âm

Đế vương sự nghiệp kỷ thì luân,
Nhất luỹ phong sương lịch hiểu hôn.
Ca quản lâu đài hoà cự lũng,
Tấn thân đình viện giá tang thôn.
Cổ lư linh lạc anh hùng phách,
Cựu trủng thê lương chiến sĩ hồn.
Đa thiểu phồn hoa vân cộng khứ,
Duy dư tiên tháp lão càn khôn.

Dịch nghĩa

Sự nghiệp đế vương đã mấy lần chìm nổi,
Một toà thành trong sương gió trải bao sớm chiều.
Lâu đài, tiếng đàn ca đã biến thành ruộng lúa,
Đình viện, lụa là gấm vóc nay đã thành thôn dâu lúa.
Đất xưa nay đã không còn hồn phách các bậc anh hùng,
Mộ cũ thê lương vong hồn các chiến sĩ.
Bao nhiêu phồn hoa đều đã cùng mây bay đi mất,
Chỉ còn tháp tiên đọ tuổi già với trời đất.

Bản dịch (của Bản dịch của Đinh Tú Anh)

Đế vương sự nghiệp đã về đâu?
Một luỹ trong sương mấy bạc đầu.
Thành quách, đàn ca ra ruộng lúa,
Lụa là, đình viện biến nương dâu.
Đất xưa hào kiệt hồn không lại,
Mộ cũ vong binh cốt vẫn rầu.
Hết thảy phồn hoa bay biến hết,
Tháp cùng tuế nguyệt một màu nâu.
Bài thơ này được chép trong Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca, phần về Gia Định. Nguyên bản bằng chữ Hán.

Nguồn: Nguyễn Liên Phong, Nam Kỳ phong tục nhơn vật diễn ca, tập 1, Libraire Imprimeur, Saigon, 1909

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khôi » Kinh quá Quy Nhơn cổ thành