04/08/2021 16:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ du Tây Hồ
夜遊西湖

Tác giả: Trương Hảo Hợp - 張好合

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2015 10:53

 

Nguyên tác

月明釣艇載銀壺,
村樹籠寒夜色無。
風迺宜蠶砧力薄,
霜橫鎮國梵燈孤。
百年煙景同今夕,
千里秋光泛一湖。
客遠不知尋海事,
日攜歌管借歡娛。

Phiên âm

Nguyệt minh điếu đĩnh tải ngân hồ,
Thôn thụ lung hàn dạ sắc vô.
Phong nãi Nghi Tàm[1] châm lực bạc,
Sương hoành Trấn Quốc phạm đăng cô.
Bách niên yên cảnh đồng kim tịch,
Thiên lý thu quang phiếm nhất hồ.
Khách viễn bất tri tầm hải sự[2],
Nhật huề ca quản tá hoan ngu.

Dịch nghĩa

Đêm trăng sáng thả thuyền câu chở một bình (rượu) bằng bạc,
Lùm cây đầu thôn trong tiết lạnh nhoè đi trong bóng đêm.
Gió đưa thoang thoảng tiếng chày đập vải từ thôn Nghi Tàm đến,
Sương mờ che phủ chùa Trấn Quốc một ngọn lẻ loi.
Trăm năm cảnh mây nước cũng như đêm nay,
Ngàn dặm sắc thu khắp mặt hồ.
Khách chẳng hay biết việc gì tìm kiếm ngoài biển,
Ngày tháng chỉ biết mượn đàn sáo làm thú vui.

Bản dịch của Trịnh Khắc Mạnh

Thuyền câu hồ bạc đêm thanh,
Bóng đêm nhoà ngọn canh xanh đầu làng.
Tiếng chày đập vải Nghi Tàm,
Sương dăng Trấn Quốc ngọn đèn lắt lay.
Trăm năm nào khác đêm nay,
Trời thu muôn dặm hồ đầy mênh mông.
Chuyện tiên khách chẳng rõ ràng,
Tiêu dao ngày tháng sáo đàn làm vui.
Bài thơ này được chép trong Mộng Mai đình thi thảo trong tập sách Hà Thành thi sao 河城詩抄 (ký hiệu VHb.319).

Nguồn: Chùa Trấn Quốc, khảo cứu và tư liệu Hán Nôm, NXB Văn học, 2009
[1] Một làng ven Hồ Tây có nghề nuôi tằm dệt vải.
[2] Việc tìm kiếm ngoài biển. Đời Tần Thuỷ Hoàng, Từ Phúc đem theo các đồng nam đồng nữ ra ngoài biển cầu thuốc trường sinh bất lão. Câu này cũng chỉ việc lánh bỏ trần tục tìm nơi tiên cảnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hảo Hợp » Dạ du Tây Hồ