19/01/2021 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sư tử bị người quật chết
Le lion abattu par l’homme

Tác giả: Jean de La Fontaine

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 11/03/2009 20:57

 

Nguyên tác

On exposait une peinture,
           Où l’Artisan avait tracé
           Un Lion d’immense stature
           Par un seul homme terrassé.
           Les regardants en tiraient gloire.
Un Lion, en passant rabattit leur caquet.
          Je vois bien, dit-il, qu’en effet
           On vous donne ici la victoire:
           Mais l’Ouvrier  vous a déçus:
           Il avait liberté de feindre.
Avec plus de raison nous aurions le dessus,
       Si mes Confrères savaient peindre.

Bản dịch của Huỳnh Lý

Người ta mang trưng bày
Một bức tranh khá đẹp
Hùng sư to khôn tầy
Bị một người quật chết
Kẻ đứng xem tự đắc
Một Sư Tử chợt qua
Khiến họ bặt lời ca
Mãnh Sư lên tiếng nói:
“Lũ bay cảm thấy khoái
Vì đã thắng trong tranh
Nhưng thằng thợ vẽ ranh
Đã đùa bay trâng tráo
Múa bút hắn vẽ láo
Nếu họ Sư nhà ta
Mà biết hoạ như người
Thì bao giờ cũng thắng thôi
Thế mới là đúng lẽ đời xưa nay”
Dựa theo truyện của Ésope.
Nguồn: Ngụ ngôn La Phông Ten, NXB Giáo dục, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jean de La Fontaine » Sư tử bị người quật chết