26/03/2023 22:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đức vọng huân danh
德望勳名

Tác giả: Nguyễn Bá Xuyến - 阮伯串

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 27/06/2016 15:06

 

Nguyên tác

德望勳名爲時楷範,
輪彈肝臂與化往來。

Phiên âm

Đức vọng huân danh vi thời giai phạm,
Luân đàn can tý dữ hoá vãng lai.

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh

Đức vọng huân danh, một thời khuôn mẫu
"Luân đàn can tý", qua lại hoá sinh
Câu đối này có lẽ tác giả muốn nói: công danh rực rỡ nêu khuôn phạm cho một thời nhưng công lao chiến trận thì còn mãi trong cõi trời (Trần Thị Băng Thanh).

Nguồn: Tác phẩm Xuyến Ngọc Hầu (Viện Khoa học xã hội Việt Nam), Trần Thị Băng Thanh, NXB Khoa học xã hội, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bá Xuyến » Đức vọng huân danh