10/08/2022 09:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bởi vì đêm qua anh yêu em
Because I love you last night

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 23/07/2021 15:21

 

Nguyên tác

clothed in sealace
appeared to me
your mind drifting
with chuckling rubbish
of pearl weed coral and stones;

lifted, and (before my
eyes sinking) inward, fled; softly
your face smile breasts gargled
by death rowned only

again carefully through deepness to rise
these your wrists
thighs feet hands

poising
to again utterly disappear;
rushing gently swiftly creeping
through my dreams last
night, all of your
body with its spirit floated
clothed only in

the tide’s acute weaving murmur

Bản dịch của Minh Sơn Lê

mặc đồ kín đáo
bên anh
hồn em trôi nổi
thả nhanh tiếng cười
san hô cỏ đá ngọc trôi;

bềnh bồng,
trong mắt, chút thôi; dịu dàng
mặt em vui ngực điệu đàng
cầm bằng chết để một lần yêu em

nghe tình phơi phới dâng lên
đây là đôi cổ tay mềm của em
đùi thon chân với tay êm

bao nhiêu đĩnh đạc
trong em tan rồi;
nhẹ nhàng mau bước lên thôi
xẻ cơn mơ tự đêm rồi
cho em
xác hồn bay bổng theo em
chỉ còn

tiếng thở nhẹ rên thì thầm

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Bởi vì đêm qua anh yêu em