04/02/2023 05:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương lẻ

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 21/04/2008 19:08

 

Hồ chành liễu chớp xanh mùa biếc
Lẻ một trăng diều một chiếc yêu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Thương lẻ