26/03/2023 22:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ ngự chế “Chu chí Lam Sơn truy hoài Thánh tổ huân nghiệp”

Tác giả: Thân Nhân Trung - 申仁忠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi bruce lee vào 05/09/2012 18:37

 

Phiên âm

Thiên khải Cao Hoàng[1] kế Phóng Huân[2]
Trừ tàn khử bạo điện sinh dân
Ưng tri Hàm Cốc[3] tiêu phong hoả
Đoan tự Mang Đang yết thuỵ vân
Vĩnh kiến nguy nguy thiên tải tộ
Hoằng khai áng áng cửu châu xuân
Văn mô Vũ liệt[4] phi thừa nhật
Tứ hải thanh bình tuyệt tấm phân

Dịch nghĩa

Trời mở vận cho đức Cao Hoàng tiếp nối vua Thuấn
Trừ tàn diệt bạo, bảo vệ sinh dân
Nên biết ở Hàm Cốc, đã tắt lửa chiến
Chính ở Mang Đang, có mây lành phủ che
Mãi xây vận nước, ngàn thuở sừng sững
Rộng mở mùa xuân, dào dạt chín châu
Điển mô vua Văn, liệt chương vua Vũ, kế thừa ngày một lớn
Bốn bể thanh bình, dứt hẳn khí yêu tà

Bản dịch của Lâm Giang

Mở vận Cao Hoàng nối Phóng Huân
Trừ tàn diệt bạo giúp sinh dân
Lửa nơi Hàm Cốc vùi muôn lớp
Mây mở Mang Đang phủ vạn lần
Vận nước mãi xây sừng sững đứng
Chín châu rộng mở dạt dào xuân
Học theo Văn, Vũ thừa mưu lớn
Bốn bể thanh bình vững bội phần
Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000
Nguồn: Hiền tài là nguyên khí quốc gia, Kỷ niệm lần thứ 500 năm mất Thân Nhân Trung, Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử - văn hoá Việt Nam và Bảo tàng tỉnh Bắc Giang xuất bản, 2000
[1] Tức Lê Thái Tổ Lê Lợi (Quang Trung), người sáng lập nhà Lê.
[2] Tên tự của vua Thuấn (ngoài ra ông còn có tên tự là Trùng Hoa), một vị vua hiền của Trung Hoa cổ đại.
[3] Cửa vào Hàm Dương, kinh đô nhà Tần, bị Lưu Bang đánh chiếm. Nhà Tần diệt vong, Lưu Bang dựng nên nhà Hán (tức nhà Tây Hán hay còn gọi là Tiền Hán). Ở đây, dùng để chỉ Lê Lợi đánh thắng quân Minh, lập nên nhà Lê.
[4] Điển mô vua Văn, liệt chương vua Vũ. Tức Văn Vương và Vũ Vương nhà Chu, nổi tiếng là những bậc vua sáng của Trung Hoa cổ đại. Diễn mô, liệt chương là những thể văn nói về chính sự các đời Hạ, Thương, Chu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thân Nhân Trung » Phụng hoạ ngự chế “Chu chí Lam Sơn truy hoài Thánh tổ huân nghiệp”