30/09/2023 07:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/01/2019 07:19

 

Gái chính chuyên lấy được chín chồng,
Ba chồng thành Lạng, ba chồng thành Cao,
Ba chồng để ngọn sông Đào,
Trở về đỏng đảnh làm cao chưa chồng.
Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gái chính chuyên lấy được chín chồng (II)