19/08/2022 11:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhìn cuộc đời

Tác giả: Kabir - कबीर

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi hongha83 vào 30/06/2008 12:17

 

Bản dịch của Thái Bá Tân

Nhìn cuộc đời bất công tôi hỏi:
Chân lý đâu, cái thiện nơi nào?
Ôi xung quanh - một bầy hề giả dối
Và chúng giàu, danh giá, lạ lùng sao!
Tạp chí Văn học nước ngoài/ Chuyên đề văn học Ấn Độ, số 2 - 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kabir » Nhìn cuộc đời