27/10/2021 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không chịu tắm

Tác giả: Xuân Quỳnh - Nguyễn Thị Xuân Quỳnh

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 11/01/2010 20:53

 

Trên cành cây
Suốt cả ngày
Ve rỉ rả
Hẳn nóng quá
Nên nó kêu
Vịt bảo nhau:
- Ve lạ thật!
Hồ ao sẵn
Khó gì đâu
Mà cứ kêu
Không chịu tắm!
Nguồn: Xuân Quỳnh, Chờ trăng, NXB Hà Nội, 1981

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳnh » Không chịu tắm