28/10/2021 05:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quy ẩn
歸隱

Tác giả: Trần Bác - 陳搏

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 20/12/2008 02:14

 

Nguyên tác

十年蹤跡走紅塵,
回首青山入夢頻。
紫陌縱榮爭及睡,
朱門雖貴不如貧。
愁聞劍戟扶危主,
悶聽笙歌聒醉人。
攜取舊書歸舊隱,
野花啼烏一般春。

Phiên âm

Thập niên tung tích tẩu hồng trần,
Hồi thủ thanh sơn nhập mộng tần.
Tử mạch tung vinh tranh cập thuỵ,
Chu môn tuy quý bất như bần.
Sầu văn kiếm kích phù nguy chúa.
Muộn thính sinh ca quát tuý nhân.
Huề thủ cựu thư quy cựu ẩn,
Dã hoa đề ô nhất ban xuân.

Dịch nghĩa

Mười năm tông tích chạy trốn nơi bụi trần
Chuyện quay về núi xanh luôn vào trong mộng
Đai tía trả lại vinh hoa, tranh lấy giấc ngủ
Cửa son tuy giàu nhưng không biết được cảnh nghèo
Lòng buồn nghe tin trong loạn lạc có người phò chúa khi bị nguy
Càng chán nghe sênh phách xui người sống say sưa
Cầm sách cũ lên tay, về nơi ở ẩn cũ
Hoa đồng chim hót đem đến cho ta hương xuân

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Dấu vết mười năm trốn cõi trần
Quay đầu mộng hướng núi non xanh
Trả về đai tía, tranh vùi ngủ
Quyền quý thì sang, chẳng biết bần
Phò chúa cơn nguy buồn loạn lạc
Phách xênh chán ngắt, rượu say tràn
Cầm tay sách cũ, về nơi cũ
Chim hót hoa đồng ta đón xuân
Nguồn: Thiên gia thi, NXB Hội Nhà văn, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Bác » Quy ẩn