29/03/2023 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tô giang quan thuỷ
蘇江觀水

Tác giả: Nguyễn Văn Siêu - 阮文超

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:02

 

Nguyên tác

萬重須到海,
一路始離山。
城郭分流轉,
人心空自閒。

Phiên âm

Vạn trùng tu đáo hải,
Nhất lộ thuỷ ly sơn.
Thành quách phân lưu chuyển,
Nhân tâm không tự nhàn.

Dịch nghĩa

Vạn lớp sóng nước đều chảy về biển cả,
Một dòng nước chảy phân chia núi và sông.
(Nước chảy xiết khiến ta thấy) thành quách chuyển động,
Lòng người khó được thảnh thơi.

Bản dịch của Nguyễn Văn Đề

Nước về biển muôn trùng
Nước chia núi và sông
Thành quách đà thay đổi
Lòng người khó thung dung.
Nguồn:
1. Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944
2. Lâm Giang, “Thơ Nguyễn Văn Siêu viết về Hà Nội”, Thông báo Hán Nôm học, 2005
Nguồn: Nguyễn Văn Đề, Thần Siêu, lịch sử cụ Nguyễn Văn Siêu, NXB Tân Việt, 1944

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Văn Siêu » Tô giang quan thuỷ