03/04/2023 06:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đáo Nam An ngẫu thành
到南安偶成

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2020 18:01

 

Nguyên tác

薰風随我自南來,
嶺霧江雲到處開。
儗向帝前歌帝德,
解吾民愠阜民財。

Phiên âm

Huân phong tuỳ ngã tự nam lai,
Lĩnh vụ giang vân đáo xứ khai.
Nghĩ hướng đế tiền ca đế đức,
Giải ngô dân uấn phụ dân tài.

Dịch nghĩa

Luồng gió thơm theo ta từ phương nam tới,
Khí núi mây sông khắp nơi tản hết.
Nghĩ đến lúc ca ngợi ân đức nhà vua trước mặt vua,
Đã giải được nỗi hận của dân, làm tăng của cải cho dân.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Theo ta gió ấm tự phương nam,
Mù núi, mây sông khắp chốn tan.
Nghĩ đứng trước vua ca đức lớn,
Làm dân no đủ, giúp dân an.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Đáo Nam An ngẫu thành