22/10/2021 08:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ bán lạc
夜半樂

Tác giả: Liễu Vĩnh - 柳永

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 23/01/2008 12:12

 

Nguyên tác

凍雲黯淡天氣,
扁舟一葉,
乘興離江渚。
渡萬壑千岩,
越溪深處。
怒濤漸息,
樵風乍起,
更聞商旅相呼。
片帆高舉。
泛畫鷁、
翩翩過南浦。

望中酒旆閃閃,
一簇煙村,
數行霜樹。
殘日下,
漁人鳴榔歸去。
敗荷零落,
衰楊掩映。
岸邊兩兩三三,
浣沙遊女。
避行客、
含羞笑相語。

到此因念,
繡閣輕拋,
浪萍難駐。
歎後約丁寧竟何據。
慘離懷,
空恨歲晚歸期阻。
凝淚眼、
杳杳神京路。
斷鴻聲遠長天暮。

Phiên âm

Đống vân ảm đạm thiên khí,
Biển chu nhất diệp,
Thừa hứng ly giang chử.
Độ vạn hác thiên nham,
Việt khê thâm xứ.
Nộ đào tiệm tức,
Tiều phong xạ khởi,
Cánh văn thương lữ tương hô.
Phiến phàm cao cử.
Phiếm hoạ nghịch,
Phiên phiên quá nam phố.

Vọng trung tửu bái thiểm thiểm,
Nhất thốc yên thôn,
Sổ hàng sương thụ.
Tàn nhật hạ,
Ngư nhân minh lang quy khứ.
Bại hà linh lạc,
Suy dương yểm ánh.
Ngạn biên lưỡng lưỡng tam tam,
Hoán sa du nữ.
Tỵ hành khách,
Hàm tu tiếu tương ngữ.

Đáo thử nhân niệm,
Tú các khinh phao,
Lãng bình nan trú.
Thán hậu ước đinh ninh cánh hà cứ.
Thảm ly hoài,
Không hận tuế vãn quy kỳ trở.
Ngưng lệ nhãn,
Diểu diểu thần kinh lộ.
Đoạn hồng thanh viễn trường thiên mộ.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Mây lạnh bầu trời tê tái,
Một chiếc thuyền con,
Cao hứng rời bến bãi.
Vượt muôn thác ngàn ghềnh,
Việt Khê lần tới.
Sóng dữ lặng dần,
Gió rừng vụt thổi,
Lại nghe các lái gọi nhau.
Ngọn buồm cao vợi,
Thuyền băng băng,
Qua bến nam buông lái.

Cờ quán rượu tung bay phất phới,
Hàng cây mờ sương,
Chòm thôn toả khói.
Dưới chiều tà,
Ngư phủ trở về gác mái.
Sen rạc tả tơi,
Liễu già dầu dãi.
Bên bờ lũ lượt năm ba,
Đập sợi mấy cô.
Tránh khách lạ,
Thẹn thò cười nói.

Đến đây nghĩ lại,
Buồm gấm nhẹ rơi,
Sóng bèo chìm nổi.
Ôi, hẹn ước mai sau chắc gì chấp nối.
Buồn chia ly,
Luống giận năm cùng về trở ngại.
Tròng mắt lệ,
Đường đô thành mòn mỏi.
Tiếng nhạn dứt kêu, trời ngả tối.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Liễu Vĩnh » Dạ bán lạc