05/12/2022 02:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 159 - Khuyến phụ sự phu

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2020 18:07

 

Thờ chồng trọng quá thờ cha,
Phải giữ cho hay kẻo lỗi mà.
Tuy khó cũng vui đừng nặng nhẹ,
Dẫu hèn phải nhẫn chớ sai ngoa.
Trước sau tín cẩn niềm ân ái,
Khuya sớm hằng thìn nét thuận hoà.
Một chữ “tòng[1]” hay vẹn được,
Ấy là mới phải đạo đàn bà.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Nghĩa của đề mục: Khuyên vợ thờ chồng.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Đạo tam tòng dưới chế độ phong kiến: “Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử” (Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con trai).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 159 - Khuyến phụ sự phu