16/04/2024 06:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoạ Tuệ Trung thượng sĩ
和慧忠上士

Tác giả: Trần Thánh Tông - 陳聖宗

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 25/09/2008 10:35

 

Nguyên tác

明明常自在,
亦揘目作怪。
見怪不見怪,
其怪悉自壞。

Phiên âm

Minh minh thường tự tại,
Diệc niết mục tác quái.
Kiến quái bất kiến quái,
Kỳ quái tất tự hoại.

Dịch nghĩa

Sự sáng suốt vốn là ở nơi mình,
Cũng dụi mắt làm thành quái dị.
Nhưng thấy quái dị mà không coi là quái dị,
Thì điều quái dị kia tự nó mất đi.

Bản dịch của Trúc Thiên

Sáng suốt thường tự lại,
Cũng dụi mắt làm quái.
Thấy quái không thấy quái,
Quái kia liền tự hoại.
Bản dịch trong Thượng sĩ ngữ lục.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Thánh Tông » Hoạ Tuệ Trung thượng sĩ