19/01/2021 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường cũ anh chớ rấp gai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/09/2015 05:14

 

Đường cũ anh chớ rấp gai,
Để em qua lại làm hai cửa nhà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đường cũ anh chớ rấp gai