28/10/2021 14:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn Huệ tử quá Đông Khê
聞惠子過東溪

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/06/2015 06:30

 

Nguyên tác

惠子白驢瘦,
歸溪唯病身。
皇天無老眼,
空穀滯斯人。
崖蜜松花古,
山醪竹葉新。
柴門了無事,
黄綺未稱臣。

Phiên âm

Huệ tử bạch lư sấu,
Quy khê duy bệnh thân.
Hoàng thiên vô lão nhãn,
Không cốc trệ tư nhân.
Nhai mật tùng hoa cổ,
Sơn lao trúc diệp tân.
Sài môn liễu vô sự,
Hoàng, Ỷ[1] vị xưng thần.

Dịch nghĩa

Chàng Huệ ta như là con lừa trắng ốm yếu,
Trong người còn mang bệnh mà phải trở lại suối.
Ông trời không có con mắt tinh tế,
Làm cho người này kẹt lại nơi hang trống.
Mật nơi sườn núi từ hoa thông xưa,
Rượu trong núi, lá trúc mới.
Tuy ở nơi cửa gai mà cũng không yên,
Như hai ông Hoàng với Ỷ kia chưa nhận là bề tôi.

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh Huệ, lừa trắng gầy,
Đang bệnh mà về suối.
Ông trời thiếu mắt tinh,
Kè này kẹt hang tối.
Mật ven, hoa thông xưa,
Rượu núi, lá trúc mới.
Cửa gai chẳng được yên,
Hoàng, Ỷ quan còn đợi.
(Năm 767)

Tiêu đề có nơi chép là Văn Huệ nhị quá Đông Khê đặc nhất tống 聞惠二過東溪特一送 hay Tống Huệ nhị quy cố cư 送惠二歸故居.

[1] Có sách chép là Viên, Ỷ 園綺, đều là cách ghép tên hai trong bốn người của nhóm Thương Sơn tứ hạo cuối đời Tần, nhóm này gồm: Đông Viên công 東園公, Ỷ Lý quý 綺里 季, Hạ Hoàng công 夏黄公, Dụng Lý tiên sinh vào núi ở ẩn, sống đến bạc đầu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Văn Huệ tử quá Đông Khê