29/03/2023 23:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điền viên lạc kỳ 7
田園樂其七

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Cổ phong (cổ thể); Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 30/03/2010 05:00

 

Nguyên tác

酌酒會臨泉水,
抱琴好倚長松。
南園露葵朝折,
冬谷黃梁夜春。

Phiên âm

Chước tửu hội lâm tuyền thuỷ,
Bão cầm hảo ỷ trường tùng.
Nam viên lộ quỳ triêu chiết,
Đông cốc hoàng lương dạ xuân.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Rót đầy chén rượu men theo suối
Ôm chiếc đàn, lưng tựa gốc thông
Hái sớm vườn Nam quỳ mấy đóa
Hang Đông say ngủ giấc xuân nồng
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Điền viên lạc kỳ 7