08/10/2022 01:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hành hạt kỷ sự kỳ 1
行轄紀事一

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/02/2019 22:25

 

Nguyên tác

春日觀風上總兵,
崔嵬我馬陟崗行。
峰橫鳥道崚嶒石,
逕繞羊腸逶迤程。
盧嶂青林標畫本,
檜泉流水弄琴聲。
斜陽歷盡山溪險,
旗鼓相望夾路迎。

Phiên âm

Xuân nhật quan phong thướng Tổng Binh,
Thôi ngôi ngã mã trắc cương hành.
Phong hoành điểu đạo lăng tằng thạch,
Kính nhiễu dương trường uỷ dĩ trình.
Lô chướng[1] thanh lâm tiêu hoạ bản,
Cối tuyền[2] lưu thuỷ lộng cầm thinh.
Tà dương lịch tận sơn khê hiểm,
Kỳ cổ tương vương giáp lộ nghinh.

Dịch nghĩa

Ngày xuân lên thôn Tổng Binh xem phong hoá dân tình,
Núi cao ngất, ngựa ta đi lên sống núi.
Sống núi giăng ngang như đường chim bay, đá chồng chất từ thấp lên cao,
Đường quanh co như ruột dê, lượn bên này, xiên bên kia.
Dốc Sặc chắn như bức bình phong vẽ tranh rừng xanh,
Nước suối Cối luôn chảy, tiếng nước reo như tiếng đàn.
Ánh mặt trời sắp tắt trải khắp núi khe hiểm trở,
Cờ trống đã chực sẵn đầu đường chờ đón ta.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thăm thú dân tình thôn Tổng Binh
Non xuân chất ngất, ngựa bôn trình
Như đường chim vút tần vần đá
Tợ ruột dê bày khuất khúc hình
Dốc chắn lau xanh nên bích hoạ
Khe lòn nước biếc nảy cầm thinh
Rừng chiều hiểm trở tà dương nhuộm
Ánh ỏi đầu thôn cờ trống nghinh
Nguyên chú: Tháng hai năm Nhâm Ngọ (1942) đi thanh tra thôn Tổng Binh trong hạt ta trị nhậm.

[1] Tục danh dốc Sặc.
[2] Tục danh suối Cối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Hành hạt kỷ sự kỳ 1