27/10/2021 21:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuyên đồng bào nên thiết lập thương cục bài 2

Tác giả: Đặng Vũ Trợ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/06/2020 17:32

 

Phen này không chịu chú Hoa thương,
Quốc hoá đua nhan giữ mối hàng.
Buôn bán ăn nhờ cơn vận đỏ,
Khôn ngoan không hổ giống da vàng.
Cái gương đoàn thể nên treo vách,
Ngọn đuốc văn minh đã dẫn đường.
Giấc mộng nào ai chưa tỉnh dậy?
Lắng tai báo quán vẫn khua chiêng.
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 112, tháng 12-1926

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Vũ Trợ » Khuyên đồng bào nên thiết lập thương cục bài 2