11/05/2021 08:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Việt Tỉnh cương
過越井岡

Tác giả: Đỗ Tử Vi - 杜子微

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 01/08/2008 07:45

 

Nguyên tác

越井凄涼草色秋,
蹟留事去使人愁。
憑誰覓得三年艾,
醫我乾坤一贅疣。

Phiên âm

Việt Tỉnh thê lương, thảo sắc thu,
Tích lưu sự khứ sử nhân sầu.
Bằng thuỳ mịch đắc tam niên ngải,
Y ngã kiền khôn nhất chuế vưu.

Dịch nghĩa

Đồi Việt Tỉnh thê lương, cây cỏ nhuộm sắc thu,
Dấu còn nhưng chuyện cũ đã qua, khiến người buồn.
Nhờ ai tìm được thứ ngải ba năm,
Chữa giùm ta một cái bướu của trời đất.

Bản dịch của Trần Lê Sáng

Giếng Việt thê lương, cỏ nhuốm thu,
Khách buồn ngó thấy dấu khi xưa.
Nhờ ai tìm được ba năm ngải,
Giúp chữa đất trời một bướu to!
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Tử Vi » Quá Việt Tỉnh cương