01/12/2022 03:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tầm tư thiếu niên nhật
尋思少年日

Tác giả: Hàn Sơn - 寒山

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 25/07/2008 19:11

 

Nguyên tác

尋思少年日,
遊獵向平陵。
國使職非願,
神仙未足稱。
聯翩騎白馬,
喝兔放蒼鷹。
不覺大流落,
皤皤誰見矜。

Phiên âm

Tâm tư thiếu niên nhật,
Du liệp hướng Bình Lăng.
Quốc sứ chức phi nguyện,
Thần tiên vị túc xưng.
Liên phiên kỵ bạch mã,
Hát thố phóng thương ưng.
Bất giác kim lưu lạc,
Bà bà thuỳ kiến căng.

Dịch nghĩa

Nhớ xưa thời tuổi trẻ,
Đi săn ở Bình Lăng.
Không nguyện chức đại sứ,
Chưa đủ xưng mình là thần tiên.
Liền liền phóng ngựa trắng,
Quát thỏ thả ó xanh.
Không ngờ nay lưu lạc,
Tóc bạc ai xót thương.

Bản dịch của Vũ Thế Ngọc

Nhớ xưa thời tuổi trẻ
Đi săn miền Bình Lăng
Sứ thần chức chẳng nguyện
Thần tiên chưa đủ xưng
Phơi phới cưỡi ngựa trắng
Quát thỏ thả chim ưng
Bất giác nay lưu lạc
Tóc trắng nhìn ai thương
Tác giả Hàn Sơn về núi ẩn cư khi ngoài ba mươi tuổi cho tới khi mất ở tuổi gần một trăm. Cuộc đời và ý nghĩ của ông trước ba mươi tuổi được mô tả trong bài này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Sơn » Tầm tư thiếu niên nhật