02/07/2022 08:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Kliuev
Клюеву

Tác giả: Sergei Yesenin - Сергeй Есeнин

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 26/04/2015 23:18

 

Nguyên tác

Теперь любовь моя не та.
Ах, знаю я, ты тужишь, тужишь
О том, что лунная метла
Стихов не расплескала лужи.

Грустя и радуясь звезде,
Спадающей тебе на брови,
Ты сердце выпеснил избе,
Но в сердце дома не построил.

И тот, кого ты ждал в ночи,
Прошел, как прежде, мимо крова.
О друг, кому ж твои ключи
Ты золотил поющим словом?

Тебе о солнце не пропеть
В окошко не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Giờ tình tôi chẳng còn như xưa nữa,
Tôi biết chứ, anh buồn mãi khôn nguôi
Vì cái chổi trăng không còn khuấy động
Vũng thơ ca nước tù đọng lâu rồi.

Buồn và vui với một ánh sao rơi
Đọng trên mắt tự khi nào chẳng rõ,
Bằng trái tim anh ngợi ca nhà gỗ,
Nhưng trong tim anh chẳng xây nhà.

Và người anh hàng đêm khắc khoải chờ,
Chỉ đi ngang, như xưa, không dừng lại.
Bạn tôi ơi, bằng lời ca bỏng cháy,
Anh mạ vàng chìa khoá tặng cho ai?

Anh không thể ngợi ca vầng dương nữa,
Qua cửa sổ anh không thấy thiên đường.
Như cối xay kia vỗ cánh không ngừng,
Cũng không thể nhấc mình rời mặt đất.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sergei Yesenin » Tặng Kliuev