05/06/2023 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cửu vực 3
九罭3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 20/12/2006 21:05

 

Nguyên tác

鴻飛遵陸、
公歸不復、
於女信宿。

Phiên âm

Hồng phi tuân lục.
Công quy bất phục
Ư nhữ tín túc.

Dịch nghĩa

Chim hồng bay noi theo chỗ đất cao mà bằng.
Chu công về thì không trở lại phía đông nữa.
Nay ngài còn ở đây, chỉ là trọ thêm một đêm nữa với chúng mầy mà thôi vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Chim hồng bay noi theo gò phẳng.
Chu công về thì chẳng trở qua.
Trọ thêm đêm với mầy mà.
Chú giải của Chu Hy

Chương này thuộc phú.

Lục, đất cao mà bằng.
Bất phục, nói sẽ làm tướng quốc cho nhà Chu mà không trở sang đông nữa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Cửu vực 3