16/10/2021 20:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều hôm cửa biển

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 00:22

 

Hoàng hôn gửi sóng bạc đầu
Đến non xa, đến một mầu thẳm xanh
Trắng mây, trong suốt gió lành
Tiếng tiêu vi vút tròng trành ý thơ.

Diều ai bảng lảng xa mờ
Trăng nghiêng chếch bóng sớm chờ nắng mai
Bến buồn như hẹn cùng ai
Thuyền hun hút bóng một vài nhạn xa...
1998

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Chiều hôm cửa biển