18/10/2021 11:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thập cửu huynh quận lâu hữu yến bệnh bất phó
十九兄郡樓有宴病不赴

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/02/2014 13:40

 

Nguyên tác

十二層樓敞畫檐,
連雲歌盡草纖纖。
空堂病怯階前月,
燕子嗔垂一行帘。

Phiên âm

Thập nhị tằng lâu sưởng hoạ thiềm,
Liên vân ca tận thảo tiêm tiêm.
Không đường bệnh khiếp giai tiền nguyệt,
Yến tử sân thuỳ nhất hành liêm.

Dịch nghĩa

Trên lầu mười hai tầng, diềm mái đẹp như tranh vẽ,
Tiếng ca hát vọng tới mây, hoa cỏ mịn êm.
Nằm bệnh trong phòng vắng, sợ ánh trăng ngoài thềm,
Cũng giận của đàn chim én bay thấp bên rèm cửa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tầng mười hai đẹp như tranh vẽ
Ca vọng mây, hoa cỏ mịn êm
Bệnh nằm sợ ánh trăng thềm
Giận thay tiếng én bay liền bên song
Thập cửu huynh là của tác giả thân thế không rõ, có lẽ làm quận trưởng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Thập cửu huynh quận lâu hữu yến bệnh bất phó